Wprowadzenie do Drugiego Listu do Tesaloniczan – 2Tes 1:1-12 | Daniel Krowarsch

Wspólnota Biblijna KWCh (Wrocław Robotnicza)
Wspólnota Biblijna KWCh (Wrocław Robotnicza)
Wprowadzenie do Drugiego Listu do Tesaloniczan - 2Tes 1:1-12 | Daniel Krowarsch
/

kwch.wroclaw.pl