Właściwe postawy wierzącego wobec ziemskich zwierzchności, fałszywych nauczycieli i doczesnego bogactwa – 1Tm 6:1-10 | Daniel Krowarsch

Wspólnota Biblijna KWCh (Wrocław Robotnicza)
Wspólnota Biblijna KWCh (Wrocław Robotnicza)
Właściwe postawy wierzącego wobec ziemskich zwierzchności, fałszywych nauczycieli i doczesnego bogactwa - 1Tm 6:1-10 | Daniel Krowarsch
/

kwch.wroclaw.pl