Ostrzeżenie przed fałszywą nauką – 2Tes 2:1-12 | Igor Włosek

Wspólnota Biblijna KWCh (Wrocław Robotnicza)
Wspólnota Biblijna KWCh (Wrocław Robotnicza)
Ostrzeżenie przed fałszywą nauką - 2Tes 2:1-12 | Igor Włosek
/

kwch.wroclaw.pl