Kwalifikacje starszych zboru – 1Tm 3:1-13 | Tomasz Stańczak

Wspólnota Biblijna KWCh (Wrocław Robotnicza)
Wspólnota Biblijna KWCh (Wrocław Robotnicza)
Kwalifikacje starszych zboru - 1Tm 3:1-13 | Tomasz Stańczak
/

kwch.wroclaw.pl