Ewangelia, pobożność i zbawienie – 1Tm 4:6-16 | Dawid Dorda

Wspólnota Biblijna KWCh (Wrocław Robotnicza)
Wspólnota Biblijna KWCh (Wrocław Robotnicza)
Ewangelia, pobożność i zbawienie - 1Tm 4:6-16 | Dawid Dorda
/

kwch.wroclaw.pl