Ewangelia: łaska, miłosierdzie i pokój, które są od Boga – 1Tm 1:12-20 | Andrzej Pudzisz

Wspólnota Biblijna KWCh (Wrocław Robotnicza)
Wspólnota Biblijna KWCh (Wrocław Robotnicza)
Ewangelia: łaska, miłosierdzie i pokój, które są od Boga - 1Tm 1:12-20 | Andrzej Pudzisz
/

kwch.wroclaw.pl