Zbawienie z wiary – Rz 4:1-8 | Ryszard Witt
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Rz 4:1-8
Rz 1:18
Rz 5:9
Rz 3:23
Rz 1:20
Rz 3:21-24