Wyzwania, które przynoszą różne okresy życia | Tomasz Stańczak
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Dn 1:1-8, 13, 14-16, 18-21
2Sm 11:1-5
2Sm 24:1-10
2Sm 22:1-2
2Sm 23:2-4
Ml 3:18-20
2Sm 21:15