Wybór Drogi: Między Szeroką Bramą a Wąską Ścieżką – Mt 7:13-14 | Bolesław Giertler
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Mt 7:13-14
J 3
Dz 4:12
Dz 13:1
1J 1:9
J 3:36
1J 5:13