Tylko ten człowiek, któremu Bóg wybaczył, jest prawdziwie szczęśliwym – Ps 32 – Tomasz StańczakWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 32
Prz 28:13-14
1J 1:9
Rz 4:6-8