Siła chrześcijanina jest w PANU – Ef 6:10-20 | Mirosław Gołębiowski
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ef 6:11-20
J 15:5
Rz 5:6
Rdz 17:1
Ef 4:24
2Kor 5:21
Rz 10:14
Mt 4:1-4
Pwt 20:3-4
J 5:24
Ga 5:22
2Kor 10:3-5