Samuel EbenezerWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Rz 7:25
Mk 8:27-33
Dz 4:18-20
1P 1:1-2
1P 1:10
1P 1:5
1P 1:6-8
1P 1:14-16
1P 2:11-12
1P 2:21
1P 4:12-16