Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem – Ps 100 | Mirosław Gołębiowski
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 13:3,6
Ps 100
Ps 100:5
Łk 18:19
Ps 119:68
Ps 107:1
2P 3:8-9
J 10:14
Ps 100:5
Ps 145:8
Mi 7:18
Lb 23:19
2Tm 2:13
1Tes 5:24
Hbr 10:23
Rz 5:5
Ps 100:4
Dz 17:10-11
Ps 13:3,6