Przebaczenie i Nowe Życie – Mk 2:13-22 | Grzegorz Suchy
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Mk 16:15
Mk 2:13-14
Łk 5:27-28
Mk 2:15-22
Mk 2:27-28
J 4:1-28
J 3:1-3