Pokuta i radość z przebaczenia grzechów – Ps 6 | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 6
Rz 15:4
2Tm 3:16-17
Iz 40:8
Iz 6:5
Kpł 11:44
Pwt 14:2
1P 1:15
Ps 1:5
Ps 1:1-2
Pwt 8:5-6
Prz 3:11-12
1Kor 10:5-11
Ps 4:3-5
Łk 18:10-14
Ga 3:11
Rz 4:6-8
Hbr 9:22
Hbr 10:11
J 14:6
Dz 5:1-11
1Kor 11:27-32
1P 1:15
Kol 3:1-9
Jk 4:7-10
Ef 5:25-27
1Tes 3:12-13
Rz 8:28-29