Odstępstwo od wiary w Kościele – Jud 1:1-3 – Ludwik MargielaWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Jud 1:9
Jud 1:1
Dz 1:13
Mt 13:55
1Kor 7:12
2P 2:1-3
Jud 1:1-3
Jud 1:4b
Ef 2:8
Rdz 15:6
J 3:36
Hbr 11:6
J 17:11,20
Łk 22:32
Obj 22:18-19
J 1:12
Rz 10:17