Obrona ewangelii głoszonej przez apostoła Pawła – Ga 2:1-10 – Daniel KrowarschWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ga 2:1-10
Dz 4:36-37
Dz 9:25-27
1Kor 11:23-24
Dz 9:13-15
1Tm 3:15
Obj 3:12
1Kor 15:9-11