Nasze postępowanie wśród wierzących – 1P 3:8-12 | Mirosław Gołębiowski
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
1P 3:8-12
1Kor 3:3
J 17:21-23
Dz 4:32
Rz 12:16
Rz 12:15
J 13:34-35
1J 4:20-21
Wj 21:24
Rz 12:21
Ef 4:32
Łk 6:28
1P 1:1-2
Ps 34:12-16,19