Nadzieja ludzi wierzących – Rafał GiertlerWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Rz 4:18
Rz 8:24
Rz 15:4
Dz 16:30-31
1P 3:15
1J 3:3
Dz 24:15
1Kor 15:19
Tt 2: 13
1Tes 4:15a
Hbr 6:18-19
Rz 5:5
J 3:16