Kwalifikacje starszych zboru – 1Tm 3:1-13 | Tomasz Stańczak
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
1Tm 1:1-2
Tt 1:5-7
Dz 11:30
Jk 5:14-15
Dz 15:21
Dz 14:20-23
Dz 20:17
1Tm 3:1-7, 5:17-25
Flp 1:1
1P 1:1, 5:1
1Tes 5:12
Hbr 13:17
Dz 14:20-23
Tt 1:4-5
2J 1:1
1P 5:5
1Tm 5:17-18
1Tm 5:19-22
Dz 20:28-31
Tt 1
1Tm 3:2
2Sm 5
Ps 78
1Tm 5:17
1Tm 3:1-7
Tt 2:2
Tt 1:9
Ef 5:18
1Tm 3:8-13
1Tm 5:17-20
1P 5:1-6
Hbr 13:17