Kim byliśmy bez Chrystusa, a kim jesteśmy w Chrystusie Jezusie – Andrzej NadolskiWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ef 2:11-12
Ef 2:13
Ef 1:5
J 1:12-13
1Kor 6:17
J 15:15
J 15:13-14
Rz 5:1
Rz 3:24
1P 1:18-19
1Kor 6:20
Ef 1:1
Ef 1:7
Kol 1:14
Ef 2:18-19
1Tes 5:23-24