Historia Józefa | Ludwik Margiela
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Rdz 17:1
Rdz 26:24
Rdz 28:13
Wj 1:1
Rdz 21:9-10,12
Rdz 37:1-2
Rdz 37:3
Rdz 37:5-12,15-17,18-20,21,29-30,33-35