Grzech przeciwko Duchowi Świętemu – Mk 3:20-30 | Mark Swaim
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Mk 3:20-21
Mk 1:1
Mk 1:24
Mk 1:27
Mk 2:5
Mk 2:10
Mk 2:13
Mk 2:12
Mk 3:2
Mk 3:14
Mk 3:20
Mk 3:22
Mk 3:23
Mk 3:24-26
Mk 3:27
Mk 3:28-30
Hbr 8:12