Gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny | Krzysztof Malinowski
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
1Kor 10:17, 12:20
J 6:52,56,60,66,68
1Kor 1:25-27
2Kor 12:10
Ps 28:7
Kzn 4:4
Hbr 4:12
2Kor 5:17
Flp 2:3
Flp 2:12-16
Jk 3:1-2
Hbr 10:24-25
Ef 4:1-3,13