Dary ewangelizowania, usługiwania, miłosierdzia, obdarowywania | Mirosław Gołębiowski
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ef 4:11
Rz 12:7-8
1Kor 12:6,11
1Kor 1:7
1Kor 7:7
Ef 4:12
1Kor 12:7
Dz 1:8
Ga 5:13
Ef 4:32
2Kor 9:7
Mk 10:45
1P 4:10-11
Rz 12:3-8