Cierpliwość w Słowie Bożym – Kol 3:12 | Mirosław Gołębiowski
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Kol 3:9-13
Ga 5:22
1Tm 6:11
Jk 1:3
Rz 5:3
1Tes 5:14
Ps 37:5,7
Rz 8:23-25
Jk 1:2-4
Hbr 12:1-3
2Kor 5:17
Prz 15:18; 16:32