Bóg nie opuści wierzącego – 2Tm 4:9-22 | Grzegorz Suchy
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Rz 16:3
Dz 19:22; 20:1-5
2Tm 4:21,9-13
Kol 4:14
2Tm 4:11
Dz 15:37-38
Mk 14:55
J 16:32
Ps 22:6-7
2Tm 4:17
2Tm 3:10-11