Reformacja nie była ruchem chrześcijańskim, który głosił jakieś nowe nauki. Jej celem był powrót do nauk zapomnianych, a obecnych w Piśmie Świętym. Nauki te Reformacja wyraża w pięciu następujących zasadach:

  1. Tylko Pismo Święte;
  2. Tylko w Chrystusie;
  3. Zbawienie tylko z łaski;
  4. Zbawienie tylko na podstawie wiary;
  5. Tylko na Bożą chwałę.

Książkę można nabyć: Księgarnia DK TEAM