Do czego wzywa nas nauczanie Jezusa o modlitwie? – Mt 6:11-12 – Marcin Pieczyński

mp3

 

      Plik Audio

 

 

Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Mt 6:11-12
Wj 16:9-32
Mt 6:31-34
Prz 30:7-9
Hbr 10:18
Rz 12:20-21
Mt 4:3-4
J 6:27-35
Rz 8:9
Mt 5:23-24