“I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”
– Dzieje Apostolskie 2:42

Kościół to przede wszystkim Jezus Chrystus i skupieni wokół Niego ludzie, którzy zaufali słowu Boga i w nim złożyli swa ufność. Wiele osób kojarzy dzisiaj słowo “kościół” z budynkiem. Jednak słowo “budynek” powinno być bodaj ostatnim na liście skojarzeń. Kościół to grupa ludzi, którzy mimo swojej odmienności, różnorodności doświadczeń, różnego wieku i statusu społecznego, współtworzą wspólnotę chrześcijan, funkcjonując w jedności na podobieństwo rodziny. Ludzi w tego typu społeczności nie łączy religia lub organizacyjna przynależność kościelna, lecz osoba Pana Jezusa Chrystusa, który dzisiaj, tak samo jak w czasach wczesnego chrześcijaństwa, potrafi zmienić życie ludzkie i uczynić je innym.

Tworząc społeczność chrześcijan, swoim życiem oddajemy chwałę Bogu. Biblia to Słowo Boże – podstawa naszego codziennego życia. Czytamy je w swoich domach, swoim dzieciom. Pismo Święte rozważamy też na naszych nabożeństwach. Zapraszamy innych ludzi, by poznali treść zawartych tam obietnic. Biblia odmieniła nasze życie, nadała mu sens. Bóg zmienia każdego, kierując wzrok na swego Syna, który oddał za nas życie.

Jako Wspólnota Biblijna, funkcjonująca w ramach ruchu braterskiego – KWCh – zgodnie z par. 16 pkt 1 Statutu KWCh, mamy swobodę w kwestiach głoszonej nauki. Oznacza to naszą pełną odpowiedzialność za głoszone Słowo i działania podejmowane przez naszą Wspólnotę. Jednocześnie zapis ten powoduje, że poczynania innych zborów KWCh nie mają wpływu na nasze działania i głoszoną naukę i nie oznaczają – z tytułu jedności organizacyjnej – naszej zgody i poparcia wszystkich działań innych wspólnot. Jedynym i wystarczającym fundamentem, na którym opieramy nasze funkcjonowanie i przez pryzmat którego je rozpatrujemy jest natchnione Boże Słowo – Biblia. W świetle różnych poczynań o charakterze ekumenicznym podejmowanych przez różne instytucje religijne i poszczególne wspólnoty/ zbory informujemy, że nie bierzemy udziału w tych działaniach i odcinamy się od nich. Dążymy do jedności w Duchu (Ef. 4, 1-6) z wszystkimi tymi, którzy trwają przy zdrowej nauce i nie uznajemy żadnej jedności organizacyjnej z kimkolwiek, kto głosi inną ewangelię niż objawiona przez Boga (Ga. 1,8).

Nabożeństwa odbywają się w niedzielę o godz. 10:00

Ala. Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie

ul. Robotnicza 36/38, 53-606 Wrocław

I piętro, sala nr 105


We provide an English translation during the gathering


Nowości na stronie

Kursy Biblijne z serii "Odkrycia"

Pan Jezus Chrystus mówił o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do Mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we Mnie, nigdy już nie zazna pragnienia” (Jn 6:35). Zapraszamy, byś przekonał się o prawdziwości tych słów przez odkrywanie skarbów w ewangelicznym przesłaniu napisanym z Bożego natchnienia przez apostoła Jana. Celem jest odkrycie w Panu Jezusie życia, które nigdy się nie kończy.

Kursy, jakie proponujemy, przeznaczone są dla osób, które rozpoczynają osobiste poznawanie Pisma Świętego i naszego Pana oraz dla każdego, kto pragnie uporządkować posiadaną wiedzę z Bożego Słowa. Chcemy szczególnie pomóc tym, którzy w zamęcie obecnym wokół nas pragną oprzeć się na pewnym fundamencie i rozpocząć proces przemiany, który dzięki Bożej łasce nadaje prawdziwy sens życiu. Jeżeli należysz do takich osób, to zachęcamy do zarejestrowania się i rozpoczęcia tej fascynującej podróży. 

STRONA ODKRYCIA.ORG.PL

forkon3